ในวารสารอาหารปีที่ 52 ฉบับที่ 1 ของปี พ.ศ. 2565 ท่านจะได้อ่านบทความวิชาการที่มีเนื้อหาหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การใช้ประโยชน์จากถั่วเหลือง และแหล่งโปรตีนใหม่อย่างแมลงด้วย ซึ่งในฉบับนี้จะประกอบไปด้วยบทความวิชาการจำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ “การปรับสมดุลไมโครไบโอมจุลินทรีย์ลำไส้ในร่างกายมนุษย์ด้วยเครื่องเทศและสมุนไพรในอาหาร” “โซเดียม การรับรสเค็มและการปรับลดปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหาร” “การใช้ประโยชน์จากกากถั่วเหลือง” และ “การแพ้แมลงกินได้” ในฉบับนี้ยังมีบทความปกิณกะ เรื่อง “หัวปลี...คุ้มค่าเกินราคา” สำหรับผู้ประกอบการและผู้บริโภคที่สนใจการบริโภคอาหารสุขภาพจากวัตถุดิบภายในประเทศที่มีราคาต่ำแต่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และสำหรับเมนูคู่สุขภาพ เราขอนำเสนอเรื่อง “แนวทางการรับประทานอาหารคีโตจีนิคเพื่อลดน้ำหนัก” ค่ะ

Published: 2022-07-20