ในวารสารอาหารปีที่ 52 ฉบับที่ 2 ของปี พ.ศ. 2565 ขอนำเสนอบทความวิชาการ เรื่อง “ผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืช...แนวโน้มในการบริโภคยุคปัจจุบัน” ที่ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชที่กำลังเป็นกระแสนิยมอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน และบทความเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปเพื่อสุขภาพ” เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักวิจัยและนักวิชาการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีบทความเรื่อง “ยีสต์โพรไบโอติก” เพื่อให้ผู้บริโภคได้รู้จักโพรไบโอติกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเพิ่มขึ้น สำหรับทุกท่านที่ดูแลใส่ใจเรื่องรูปร่างและต้องการลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น สามารถติดตามบทความเรื่อง “บทบาทของโปรตีนต่อการควบคุมการบริโภคอาหารและน้ำหนักตัว” ได้เลยค่ะ และสำหรับเมนูคู่สุขภาพ เราขอนำเสนอเรื่อง “ผักที่มีกรดอะมิโนสูง : ต้นอ่อนทานตะวัน” หวังว่าผู้อ่านทุกท่านจะมีสุขภาพแข็งแรง และได้ประโยชน์จากบทความจากวารสารอาหารนะคะ

Published: 2022-07-20