อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อความพึงพอใจของลูกค้าตลาดนัดเซฟวัน จังหวัดนครราชสีมา|THE INFLUENCE OF SOCIAL MEDIA ON CUSTOMER SATISFACTION OF THE SAVEONE MARKET, NAKHON RATCHSIMA

Authors

  • ปวันรัตน์ ตรีพจนา นักศึกษาประจำสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  • ฉัตรชัย อินทสังข์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  • ปิยมาภรณ์ เทียมจิตร อาจารย์ประจำสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Keywords:

Social Media, Customer Satisfaction

Abstract

The objective of this research is to examine the relationship between effects of social media and customer satisfaction in the Saveone market, Nakhon Ratchasima. This research was conducted using quantitative approach by collecting questionnaires from 400 people. Number of customers was being selected by simple random sampling. This research analyzes the data using descriptive statistics method and multiple regressions for hypotheses testing. The results demonstrate that social media (Facebook and YouTube) a significant and positive effect on customer satisfaction. The study indicate that executives of business can implement and should understand social media in order to communicate effectively and fulfill customer needs. Therefore, managers have to keep themselves updated about what customers are interested, offers advantageous campaigns, and offers prevalent contents. However, conclusion and discussion include directions for future research are discussed in the last section of this research.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2020-06-30

Issue

Section

บทความวิจัย

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>