วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 53 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.) 2566 มาพร้อมกับบทความที่ยังคงให้ความรู้เชิงวิชาการและงานวิจัยทางด้านอาหาร อีกเช่นเคย...

ในฉบับนี้ ขอนำเสนอบทความวิจัยจำนวน 3 เรื่อง ได้แก่
- เรื่อง ผลของการใช้เวย์โปรตีนไอโซเลทและอินูลินเป็นสารทดแทนไขมัน ต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีและกายภาพของไอศกรีมไขมันต่ำ
- เรื่อง การใช้ถั่วพิวเร่ทดแทนไขมันในคุกกี้
- เรื่อง ประสิทธิผลของควินัวในผลิตภัณฑ์ขนมปังปราศจากกลูเตน

บทความวิชาการจำนวน 4 เรื่อง ได้แก่
- เรื่อง ประโยชน์เชิงหน้าที่ของโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตจากสาหร่าย
- เรื่อง แนวทางการเลือกอาหารและสารอาหารสำหรับผู้สูงวัย
- เรื่อง เปปไทด์ที่ได้จากอาหารต่อการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ : ประโยชน์ต่อสุขภาพ
- เรื่อง "เรื่องเล่ารสขม"
หวังว่าผู้อ่านทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความในวารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนะคะ

Published: 2023-06-22